Varias

Varias

psychologické poradenství ve vztazích a intimitě

Úvod

Kdo jsme

 

Jsme dvojice psychologů a naším cílem je nabídnout kvalitní služby v oblasti osobního rozvoje a poradenství zaměřeného zejména na partnerské vztahy, intimitu a sexualitu. Věříme, že spokojenost v těchto oblastech přispívá ke zkvalitnění života jako celku. Současně bychom rádi napomohli tomu, aby se zvýšilo povědomí o sexualitě a jejích variantách, jako přirozené součásti života, kterou není třeba tabuizovat. Společně se této oblasti věnujeme od roku 2011.

Mimo poradenství chceme také šířit kvalitní, odborné informace z oblasti partnerských vztahů a lidské sexuality, včetně menšinových sexuálních variací, které chápame jako druh sexuálního zaměření, jež je nějakým způsobem odlišné od normy. V této oblasti se zajímáme (nejen) o partnerský sadomasochismus. Tento pojem je zároveň spojován se zkratkou BDSM.

 

Reference

Fotogalerie

 

 

 

Mgr. Bc. Zdeňka Pospíšilová

Jsem absolventka jednooborové Psychologie FF UK a Studia humanitní vzdělanosti na FHS UK. Věnuji se individuálnímu, párovému a skupinovému poradenství. V současné době působím mimo vlastní praxi také jako psycholožka na SPŠS a OA v Kladně, v Adiktologické a dorostové ambulanci Ada+ a jako krizová interventka.

Středem mého profesního zájmu je oblast partnerských vztahů, intimity a sexuality, včetně menšinových sexuálních variací a témat jako BDSM, D/s vztahy, polyamory a další. O těchto tématech také přednáším a publikuji.

Mými odbornými garanty jsou psychologové Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. a PhDr. Marcela Pospíšilová.

Více informací >>>

 

Mgr. Marek Pospíšil

 

Mgr. Marek Pospíšil

Jsem absolvent Psychologie FF UPOL.

Pracuji jako psycholog v Zařízení sociální intervence Kladno v rámci Manželské a rodinné poradny. Zde se věnuji poradenství a psychoterapii jak s jednotlivci, tak s páry a celými rodinami.

Součástí práce zde je i dlouhodobá skupinová práce s klienty.

Profesně se dále zajímám o rodinnou psychoterapii dle V.Satirové, krizovou intervenci, mužské skupiny a přechodové rituály.

Více informací >>>

 


 

Co nabízíme

 

Individuální, párová, skupinová sezení

Přednášky, workshopy – dle individuální domluvy

 

 


 

Kontakt

 

E-mail: info@varias.cz

 

Sledujte nás na sociálních sítích

Varias Facebookx