Mgr. Bc. Zdeňka Pospíšilová

Mgr. Bc. Zdeňka Pospíšilová

 

Jsem absolventka jednooborové Psychologie FF UK a Studia humanitní vzdělanosti na FHS UK. Středem mého profesního zájmu jsou témata osobního rozvoje, vztahů, intimity a sexuality, která vnímám jako přirozenou součást života a věřím, že spokojenost v těchto oblastech přispívá ke zkvalitnění života jako celku.

Přes deset let se zabývám problematikou sexuálních variací, oblastí BDSM a D/s vztahů o nichž také přednáším a publikuji.

V současné době působím mimo vlastní poradenskou praxi jako psycholožka na SPŠS a OA v Kladně, v Adiktologické a dorostové ambulanci Ada+ a jako krizová interventka.

Mými odbornými garanty jsou psychologové Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. a PhDr. Marcela Pospíšilová.

 

Máte-li dotaz či zájem o mé služby, kontaktujte mne prosím na adrese psychozdenka@gmail.com

 

Vzdělání

 

Další vzdělávání a kurzy

 • Plánuji 2019: Práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím, v rozsahu 8 hodin (Centrum Locika)
 • plánuji 2019: Mé zdroje ke změně aneb „MANDALA“ jako způsob péče (nejen) o sebe, v rozsahu 14 hodin (Inspirace – Institut pro transformační systemickou terapii podle Satirové, z.s.)
 • plánuji 2019: Agrese je OK, v rozsahu 3,5 hodiny (Liga otevřených mužů)
 • plánuji 2019: Poradenská propedeutika, v rozsahu 34 hodin (Institut psychologických služeb, s.r.o.)
 • 2019: 196. Klinicko-psychologický den, téma: Trauma (Sekce klinické psychologie při Českomoravské psychologické společnosti, z.s.)
 • 2019: Sebeúcta, aneb jak posílit zdravý vztah k sobě, v rozsahu 8 hodin (Inspirace – Institut pro transformační systemickou terapii podle Satirové, z.s.)
 • 2018: Metodický den na téma: Sexuální asistence (Freya)
 • 2018: Kurz pro začínající pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a začínající školní psychology / školní speciální pedagogy, v rozsahu 40 hodin (Národní ústav pro vzdělávání)
 • 2016 – 2017: Kurz kompletní krizové intervence, v rozsahu 150 hodin (Déčko Liberec z. s.)
 • 2013: kurz testu Kresba postavy, v rozsahu 16 hodin (Mgr. Zdeněk Altman)
 • 2012: kurz testu Kresba stromu, v rozsahu 16 hodin (Mgr. Zdeněk Altman)
 • 2012: školení v programu Dobrovolníci v nemocnicích (Dobrovolnické centrum FN v Motole)

 

Praxe, stáže

 • 2018: odborná stáž na Pražské lince důvěry Centra sociálních služeb Praha
 • 2017: odborná praxe v Zařízení sociální intervenec Kladno – Adiktologická dorostová ambulance Ada+ Kladno
 • 2016: odborná praxe v Pedagogicko-psychologické poradně STEP Kladno
 • 2012: odborná praxe na Fakultě humanitních studií UK

 

Pracovní zkušenosti

 • 2019 – dosud, Adiktologická dorostová ambulance a psychologická poradna pro dorost ADA+, Kladno – psycholožka
 • 2018 – dosud, Střední průmyslová škola stavební a obchodní akademie, Kladno – psycholožka
 • 2018 – dosud, krizová interventka
 • 2017, Národní ústav duševního zdraví, Klecany – výzkumná pracovnice v pracovní skupině evoluční sexuologie a psychopatologie
 • 2016, Pedagogicko-psychologická poradna STEP, s. r. o., Kladno – spoluvedení dětských skupin pro rozvoj sociálních dovedností

 

Členství

 • 2017 – dosud: Klub Alumni UK
 • 2016 – dosud: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.
 • 2016 – dosud: Sexuologická společnost ČLS JEP
 • 2012 – 2018: Česká asociace studentů psychologie

 

Publikační činnost

 • Pospíšilová, Z., Weiss, P. (2018): BDSM mýtů zbavené. Sexuológia 18, No. 2.
 • Řezníčková, Z., Weiss, P. (2018). Vybrané charakteristiky osob provozujících sadomasochistické aktivity. Sexuológia 18, No.1, 2018, ISSN 1335-8820, 26-29
 • Řezníčková, Z. (2017). Kdo nežárlí, nemiluje? Psychologie dnes, číslo 1, leden 2017.
 • Řezníčková, Z. (2016). BDSM – cesta ke změněnému stavu vědomí. Psychologie dnes, číslo 10, říjen 2016.
 • Řezníčková, Z. (2016). 8 největších mýtů o BDSM. eBook.
 • Řezníčková, Z., Pospíšil, M. (2016). Dominantně submisivní vztahy a partnerský sadomasochismus. Sborník XIII. Celostátní konference ČASP, Láska ve 21. století, březen 2016.
 • Řezníčková, Z., Pospíšil, M. (2013). BDSM na postupu? Psychologie dnes, číslo 6, červen 2013.
 • Řezníčková, Z. (2013). Jak krotit sexuální deviaci. Psychologie dnes, číslo 5, květen 2013.
 • Řezníčková, Z. (2012). Sexuální deviace – Sadismus. Seminární práce, stručné seznámení s problematikou.

 

Aktivní účast na konferencích

 • 6. 6. 2019 Pospíšilová, Z.: Sadomasochisté v mýtech a výzkumech. XVIII. ročník mezinárodní vědecké konference O sexualitě a lidských vztazích v Uherském Hradišti. Vyžádaný příspěvek.
 • 7. – 9. 6. 2017 Řezníčková, Z.: Partnerský sadomasochismus vs. partnerské vztahy. XVII. ročník mezinárodní vědecké konference O sexualitě a lidských vztazích v Uherském Hradišti. Vyžádaný příspěvek.
 • 12. 3. 2016 Řezníčková, Z., Pospíšil, M.: Dominantně submisivní vztahy a partnerský sadomasochismus. Konference Láska ve 21. století (pořadatel: ČASP, z. s.), Olomouc.

 

Přednášková činnost

 • Plánuji 17. 1. 2020 Pospíšilová, Z.: přednáška v rámci popularizačně-vědní sekce Českého klubu skeptiků Sisyfos.
 • Plánuji 26. 10. 2019 Pospíšilová, Z., Pospíšil, M.: BDSM a domácí násilí. Přednáška v rámci Zajíc párty.
 • Plánuji 18. 10. 2019 Pospíšilová, Z., Pospíšil, M.: BDSM a domácí násilí. Přednáška proběhne v pražském studiu Subspace.
 • 10. 11. 2017 Řezníčková, Z., Pospíšil, M.: BDSM vztah – vztah na hraně? Přednáška proběhla v rámci akce Evropský semestr psychologie, s podtitulem On the Borders of Psychology and Beyond.
 • 12. 4. 2017 Řezníčková, Z., Pospíšil, M.: Partnerský a konsensuální sadomasochismus – přednáška a diskuse. Přednáška proběhla v rámci předmětu Lidská sexualita na FHS UK.
 • 10. 2. 2017 Řezníčková, Z.: Když se řekne BDSM. Přednáška proběhla v rámci Dámské jízdy v kině Vltava v Kralupech nad Vltavou.
 • 25. 10. 2016 Řezníčková, Z.: BDSM jako způsob změny stavu vědomí. Přednáška proběhla v pražské kavárně Centrála.
 • 30. 7. 2016 Řezníčková, Z., Pospíšil, M.: Přednáška Úvod do BDSM a 8 největších mýtů. Přednáška proběhla v rámci X. ročníku mezinárodního festivalu anime, mangy, japonské kultury a her – Advik.
 • 29. 7. 2016 Řezníčková, Z., Pospíšil, M.: Přednáška Od Nyotaimori po Tamakeri. Přednáška proběhla v rámci X. ročníku mezinárodního festivalu anime, mangy, japonské kultury a her – Advik.
 • 29. 7. 2016 Řezníčková, Z.: Přednáška BDSM v Japonsku. Přednáška proběhla v rámci X. ročníku mezinárodního festivalu anime, mangy, japonské kultury a her – Advik.
 • 29. 7.  2016 Řezníčková, Z., Zdycopter.: Přednáška České vs. japonské zákony o sexu. Přednáška proběhla v rámci X. ročníku mezinárodního festivalu anime, mangy, japonské kultury a her – Advik.
 • 21. 6. 2016 Řezníčková, Z.: Přednáška a diskuse 8 největších mýtů o BDSM, Centrála Club Holešovice.
 • 30. 4. 2016 Řezníčková, Z., Pospíšil, M.: Přednáška a diskuse Dominantně-submisivní vztahy a partnerský sadomasochismus, přednáška proběhla ve spolupráci s ČASP na katedře Psychologie FF UK.
 • 27. 4. 2016 Řezníčková, Z., Pospíšil, M.: Přednáška a seminář Dominantně-submisivní vztahy a partnerský sadomasochismus, přednáška proběhla v rámci předmětu Lidská sexualita na FHS UK.
 • 1. 8. 2015 Řezníčková, Z., Pospíšil, M.: Přednáška BDSM, přednáška proběhla v rámci X. ročníku mezinárodního festivalu anime, mangy, japonské kultury a her – Advik.
 • 31. 7. 2015 Řezníčková, Z., Pospíšil, M.: Přednáška Od nyotaimori po tamakeri, přednáška proběhla v rámci X. ročníku mezinárodního festivalu anime, mangy, japonské kultury a her – Advik.
 • 6. 5. 2015 Řezníčková, Z., Pospíšil, M.: Přednáška a beseda:  BDSM a partnerský sadomasochismus, přednáška proběhla v rámci předmětu Lidská sexualita na FHS UK v Praze.

 

Workshopy

 • 30. 7. 2016 Řezníčková, Z., Pospíšil, M.: Ochutnávka D/s praxe, workshop proběhl v rámci X. ročníku mezinárodního festivalu anime, mangy, japonské kultury a her – Advik.

 

Citace v literatuře

 

Oblíbené citáty

 • „K opravdovému poznání je třeba lásky.“ Aleš Kolářský
 • „Změna je možná vždy – někdy není možná změna vnější, ale vnitřní změna možná je.“ Virginia Satirová
 • „Nechť kvete kvítí všech barev.“
 • „Udržuj řád a řád udrží tebe.“