Kink-Aware poradenství aneb bavme se o BDSM

Přemýšlíte, že byste se rádi obrátili na psychologa, který by zároveň rozuměl pojmům jako je BDSM, D/s, SSC nebo stopka a nevíte, kde hledat? Pak rozhodně čtěte dál – jste na správném místě.

 

 

Na psychology se lidé obracejí z nejrůznějších důvodů a i když už je v dnešní době návštěva odborníka poměrně běžnou záležitostí, pro řadu lidí se stále jedná o velký krok a osobně si velice vážím každého, kdo se rozhodne jej udělat pokud cítí, že by potřeboval pomoc. O to náročnější to může být pro člověka, který by potřeboval hovořit o intimních tématech souvisejících se sexualitou nebo který se obává toho, že by psycholog mohl negativně reagovat, pokud by zjistil, že se jeho zájmy či preference týkají takových aktivit, jako je například BDSM. Pro zajímavost: ve studii, které se zúčastnilo 175 osob, které se věnují BDSM a zároveň mají zkušenost s psychoterapií 74.9 % uvedlo, že téma, se kterým odborníka vyhledali, nemělo žádnou souvislost s BDSM (Kolmes, Stock, & Moser, 2006).

Tyto obavy také bývají spojeny s otázkami typu: „Co když to bude trapné? Co když tomu nebude rozumět? Co když se mi vysměje? Co když mě nebude chápat? Co když mě bude soudit za to, jaký/jaká jsem, pokud bude vědět, že se věnuji BDSM? Co když se mnou kvůli tomu nebude chtít pracovat? a podobně. A jsou to právě tyto obavy, které mají za následek dva negativní důsledky. V prvé řadě to, že člověk, který pomoc odborníka potřebuje, ji z výše zmíněných obav raději vůbec nevyhledá nebo si odborníka najde, ale místo toho, aby se s pocitem bezpečí plně věnoval tématům, která chce probrat, bude úzkostlivě myslet na to, aby na sebe něco „nepráskl“ – ve výzkumu, který jsem zmínila výše bylo zjištěno, že celých 45 % zúčastněných nikdy nesdělilo svému psychoterapeutovi, že se BDSM věnují. V obou případech je výsledkem to, že nedojde ke kýžené změně, kterou by si člověk přál nebo k ní dojde později, než by bylo nezbytné.

Termín BDSM označuje široké a ne zcela jasně ohraničené spektrum aktivit, které jsou realizovány bezpečným, konsensuálním způsobem, s cílem erotického vzrušení a/nebo osobního rozvoje. Jedná se o akronym, tedy zkratku složenou z dílčích zkratek, která odkazuje na tři oblasti aktivit, jímž se lze věnovat: bondáž – disciplína, dominance – submise, sadismus – masochismus.

 

Každý psycholog je originál a ne každý BDSM zná

Obava z nepochopení BDSM problematiky nebo její stigmatizace ze strany odborníka může být bohužel na místě. Kolmes uvádí, že se klienti, kteří se věnují BDSM setkali s těmito obtížemi: (1) odborník se domníval, že BDSM je nezdravé, (2) odborník se domníval, že zájem o BDSM je známkou prožitého zneužívání, (3) nebo zaměňoval BDSM a nekonsensuální násilí, (4) po klientovi bylo vyžadovádáno, aby se po dobu spolupráce s odborníkem zdržel BDSM aktivit, (5) klient musel odborníkovi vysvětlit, co vlastně BDSM je.

Možná si říkáte, jak je to možné. Psycholog by měl být přece znalý… Všichni psychologové mají ve své podstatě stejný základ, kterým je pětileté vysokoškolské studium. To by nás mělo připravit k výkonu profese, abychom byli schopni působit ve všech oblastech psychologického praxe díky znalostem teoretických i praktických disciplín, které během studia nabudeme. Problematika specializovanějších témat, jakým je právě BDSM nebo například polyamory vztahy, ale není oblastí, ke které si student odnese detailní znalosti. Vím to, protože jsem sama o BDSM pro studenty psychologie přednášela a tomuto tématu mohl být věnován prostor pouze v rámci jedné přednášky (90 minut na výklad celé problematiky).

Základ, který si psychologové ze studií odnášejí je sice široký, ale v rámci dílčích témat je třeba, aby se každý vzdělával dále sám podle toho, co ho zajímá a čemu by se rád profesně věnoval. BDSM je právě jednou z takových dílčích oblastí a současně oblastí, které se v České republice věnuje jen minimum poradenských psychologů. Jedná se o téma poměrně specifické, ale z mého pohledu neméně důležité.

 

Kink-Aware poradenství aneb najděte si odborníka, který vám bude rozumět

V zahraničí se pro odborníky, kteří se v tématu BDSM orientují, vžil termín „kink-aware“ (případně také kink-friendly nebo kink-knowledgeable – dle míry obeznámenosti s tématem). Pro základní orientaci bych si přála, aby se i u nás vžil pojem „kink-aware“ jako označení pro ty odborníky, kteří mají profesionální, hluboké znalosti dané problematiky a ke klientům s tématem BDSM přistupují s respektem a bez předsudků. Současně věřím, že psychologů, kteří téma BDSM znají tak, aby byli schopni s ním v poradenství pracovat stejně jako já, je více a v rámci informací o svých službách to pouze nedeklarují.

Pokud je vaším tématem právě BDSM anebo hledáte psychologa, který se tímto tématem zabývá již řadu let a který sexuální preference klientů přijímá s respektem a empatií, ať jsou jakékoliv, neváhejte mne kontaktovat.

 

Zdroje:

KOLMES, Keely, Wendy STOCK a Charles MOSER. Investigating Bias in Psychotherapy with BDSM Clients. Journal of Homosexuality [online]. 2006, 50(2-3), 301-324 [cit. 2020-04-26]. DOI: 10.1300/J082v50n02_15. ISSN 0091-8369. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J082v50n02_15

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *