Jak ovlivňuje štítná žláza ženskou sexualitu?

Štítná žláza je orgán, který má za úkol produkovat hormony řídící lidský metabolismus. Někdy se ale stává, že nepracuje tak, jak má a z toho mohou vyplývat nejrůznější obtíže. Mezi ty patří i problémy v sexuální oblasti. V tomto článku se zaměřím jen na ženy, nicméně obtíže se štítnou žlázou mohou samozřejmě negativně ovlivňovat i muže a jejich sexualitu.

 

 

Při poruše štítné žlázy může docházet ke dvěma různým situacím – štítná žláza buď produkuje příiš velké množství hormonů (hypertyreóza) nebo příliš malé (hypotyreóza). Tím dochází ke zrychlování nebo naopak zpomalování metabolismu. Jedná se o onemocnění, která jsou v naší populací poměrně rozšířená – sníženou funkcí trpí v České republice 525 000 osob a zvýšenou funkcí 105 000, přičemž u žen se tyto obtíže vyskytují osmkrát častěji, než u mužů [1]. Řada lidí však neví, že s jejich štítnou žlázou není něco v pořádku – pokud zaznamenají příznaky, buď jim nepřičítají velkou pozornost, nebo za nimi chybně vidí jiný problém.

Mezi příznaky spojené se sníženou činností štítné žlázy může patřit zimomřivost, únava a ospalost, zpomalení srdečního tepu, svalová slabost, vypadávání vlasů, suchá kůže, nebo poruchy paměti. Zvýšená funkce se může projevovat nesnášenlivostí tepla, nervozitou, nespavostí, bušením srdce a poruchami srdečního rytmu, únavou, řídnutím vlasů a jemnou kůží, váhovým úbytkem, ale také pocity tzv. vlčího hladu a očními příznaky (bolest, pálení, anebo např. vykulené oči).

 

Štítná žláza a psychika

Štítná žláza je téma, které spadá nejen do medicínského, ale i psychologického ranku to ze dvou důvodů. Tím prvním je vliv psychiky na správné fungování organismu – není překvapením, že naše psychické rozpoložení může významně ovlivňovat naši fyzickou stránku a to včetně štítné žlázy. O negativním vlivu na štítnou žlázu se hovoří například v souvislosti s chronickým stresem [2].

Druhým důvodem je, že se obtíže mohou projevit i po psychické stránce – například pocity úzkosti, nespokojenosti bez zřejmého důvodu, podráždění a depresivní ladění (což je také důvod, proč někdy lidé vyhledávají primárně psychology místo endokrinologů). Samozřejmě, že za těmito jevy mohou stát i jiné příčiny, než štítná žláza, ale je dobré tuto možnost vyloučit lékařským vyšetřením.

 

Štítná žláza a ženská sexualita

Otázkou souvislosti štítné žlázy a sexuality se výzkumníci zabývají už delší dobu. Obtíže se štítnou žlázou mohou souviset například s poruchami menstruačního cyklu a poruchami plodnosti. Navíc mohou negativně ovlivňovat touhu a spokojenost se sexuálním životem, jak ukazují také následující výzkumy z posledních let.

Pasquali a kol. ve svém článku z roku 2013 [3] uvádí, že v rámci zkoumané skupiny žen s poruchami štítné žlázy byly u 46,1 % zaznamenány ženské sexuální dysfunkce (FSD), které jsou definovány jako trvalé, opakující se problémy se sexuální odpovědí, touhou, orgasmem nebo bolestí. U žen v kontrolní skupině se tyto obtíže objevily pouze 20,7 % případů. Participantky vyplňovaly Female Sexual Function Index (FSFI) – dotazník sexuální funkce žen. Průměrné celkové skóre u žen s poruchami štítné žlázy bylo 20,1 oproti kontrolní skupině, ve které bylo celkové průměrné skóre 25,6. Což znamená, že kontrolní skupina na tom byla o poznání lépe. Bylo zjištěno, že oproti kontrolní skupině měly ženy s hypofunkcí signifikantně nižší sexuální touhu, u žen s Hashimotovou tyroididou byla též zjištěna nižší touha a dále nižší vzrušivost a lubrikace. U žen se strumou pak byla zaznamenána signifikantně nižší touha, vzrušení, lubrikace, schopnost prožívat orgasmus a spokojenost oproti kontrolní skupině.

Krysiak a kol. ve výzkumu z roku 2015 [4] došel k obdobným zjištěním – ženy, které trpěly některou formou onemocnění štítné žlázy vykazovaly celkově nižší hodnoty v rámci FSFI, než kontrolní skupina. U skupiny č. 1 (Hashimoto’s thyroiditis) byla v porovnání s kontrolní skupinou zjištěna nižší sexuální touha, lubrikace a sexuální spokojenost. U žen ve skupině č. 2 (nonautoimmune subclinical hypothyroidism) byla zjištěna niží touha, vzrušivost, lubrikace a větší výskyt bolestivosti při pohlavním styku. U žen ve skupině č. 3 (autoimmune subclinical hypothyroidism) se objevily obtíže v sexuální oblasti ve všech bodech FSFI.

A do třetice – Gabrielson a kol. [5] ve svém výzkumu z roku 2019 uvádí, že se u žen s hypofunkcí i hyperfunkcí oproti kontrolní skupině objevovala častěji nižší touha po sexu, větší obtíže s lubrikací a obtíže s dosahováním orgasmu. Současně byly tyto ženy také méně spokojené se svým sexuálním životem a častěji trpěly bolestí při pohlavním styku.

 

Závěrem bych uvedla, že pokud máte podezření, že trpíte poruchou štítné žlázy, nic není ztraceno – lékařské vyšetření a případně nasazení vhodné medikace může pomoci a jak jste mohli zjistit z článku i taková věc, jako stabilizace funkce štítné žlázy může mít ve výsledku velmi významný vliv na váš sexuální život.

 

Zdroje:

[1] http://www.tydenstitnezlazy.cz

[2] http://www.edukafarm.cz/data/soubory//casopisy/BT%201-2018/10%20Stres.pdf

[3] https://link.springer.com/article/10.3275/8933

[4] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cen.12956

[5] https://www.smr.jsexmed.org/article/S2050-0521(18)30059-3/fulltext

One Comment

  1. „V roce 2018 vyšla studie v časopise Journal of Molecular Sciences, v níž vyšlo najevo, že CBD umí usměrňovat specifické látky, které mají schopnost blokovat či přechodně deaktivovat receptory CB1. Ve zkratce se dá říci, že právě tyto receptory jsou u některých z nás typickým spouštěčem nadměrné konzumace jídla.“ ZDROJ TADY: https://www.semena-marihuany.cz/cs/blog/1207-potencial-cbd-pri-lecbe-poruch-stitne-zlazy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *