Vnější coming out aneb touha být sám sebou

Sexualita je přirozenou součástí života a proto stále zdůrazňuji její význam pro spokojený život jako celek. Jednou ze složek naplněné sexuality je přijetí vlastních zálib, tužeb, vlastních sexuálních preferencí, a jednou ze složek spokojeného života jako takového je přijetí lidmi, kteří jsou pro nás důležití. Když tyto dvě složky spojíme, vznikne vnější coming out.

Coming out byl dlouho spojován především s přijetím homosexuální orientace, ale skutečnost je taková, že tímto procesem prochází kdokoliv, jehož sexuální zaměření je menšinovou záležitostí, ať už z hlediska preferovaného protějšku, či aktivit (např. partnerský sadomasochismus, fetišismus a další sexuální variace).

Mezi prvotním uvědoměním, že “je se mnou něco jinak” a přijetím svých sexuálních preferencí, kdy hovoříme o vnitřním coming outu, může uplynout různá doba, někdy i řada let. U někoho zároveň k přijetí sebe sama nemusí bohužel dojít nikdy. Přesto, své preference si nevybíráme a ať už jsou jakékoliv, vždy máme možnost volby zda a jakým způsobem je zrealizujeme – cílem by tedy podle mého názoru nemělo být potlačování těchto základních potřeb, ale práce na jejich společensky akceptovatelné realizaci. Coming out je proces, který má svou dynamiku. Doporučuji nikam nespěchat a věnovat poznání sebe sama tolik času, kolik potřebujete.

Orientace v sobě samém je de facto podmínkou další fáze – vnějšího coming outu, kdy se rozhodnete o své sexuální zaměření podělit také s dalšími lidmi. Opět, mezi vnitřním přijetím a rozhodnutím “vyjít ven” může uplynout různě dlouhá doba a zároveň je třeba dodat, že vnější coming out jistě není žádnou podmínkou, kterou je třeba splnit. Na každém záleží, do jaké míry a zda vůbec se chce se svou sexualitou svěřit ostatním.

Pokud přemýšlíte nad vnějším coming outem, nabízím několik bodů k zamyšlení.

Proč vnější coming out?

Oproti homosexuální orientaci, u které je v případě nalezení vhodného protějšku odlišnost od většinové společnosti zcela viditelná, je otázkou, nakolik se otevřít ostatním, pokud se jedná o sexuální variace, které na první pohled nemusí být nijak znatelné, např. již zmíněný partnerský sadomasochismus či fetišismus. Nejčastěji se setkávám se třemi druhy motivace.

Tím prvním je jednoduše poutání pozornosti – pokud jste extravertní typ, může se to s vnějším coming outem docela dobře kombinovat.

Dalším důvodem je nadšení z nově objeveného, tzv. “jásavé období” – označuji tak fázi, kdy člověk plně přijme svou sexualitu, své preference a začíná experimentovat. V tomto období se mnohdy setkávám s neutuchajícím nadšením a touhou podělit se o svůj “objev” s celým světem. Je to zároveň přesně ta doba, kdy naopak doporučuji přes veškeré nadšení dobře zvážit co všechno a komu se o sobě rozhodnete zveřejnit. Poté, co člověk své preference přijme za vlastní, jako běžnou součást svého života, touha hovořit o tom s co nejvíce lidmi opadá. Nicméně informace, které o sobě  ve fázi nadšení sdělíte, už zpátky nevezmete.

Třetím důvodem, který vnímám jako nejpodstatnější, je niterná potřeba být přijímána taková, jaká jsem ve své celistvosti lidmi, u kterých mi záleží na tom, aby mě přijímali se vším všudy. Aniž bych svůj vztah s nimi musela podmiňovat skrýváním některých informací a vytvářela tak o sobě zkreslený obraz. Tato potřeba je obzvlášť silná, jedná-li se o partnery, protože kdo jiný by měl člověka přijímat takového, jaký je a podporovat jej, než vlastní partner či partnerka?

Kde začít?

Nejtypičtější člověk, u kterého lidé začínají, však není partner či partnerka, ale kamarádka či kamarád. Nicméně ať už začnete u kohokoliv, doporučuji předem popřemýšlet, nakolik znáte jejich názory, nakolik jsou v sexualitě konzervativní, atd. Připravíte si tak “půdu” a snižujete tak riziko, že se o své osobní věci podělíte s někým, kdo vás odmítne.

Zmínila bych i dobré načasování coming outu. Může to být zcela spontánní, nebo naopak dlouho plánovaná akce. Podstatné je, aby vy jste se přitom cítili komfortně a bezpečně.

Co všechno je třeba říci?

Zde bych doporučila úsloví “méně je více”. Záleží pouze na vás, co všechno se rozhodnete o sobě povědět. Měli byste se cítit dobře vy i člověk, se kterým hovoříte. Nejen, že vám samotným se možná nebude chtít zabíhat do dotailů, ale je třeba si uvědomit, že ani vašemu protějšku nemusí být příliš velké množství detailů z vašeho osobního života příjemné. Menším množstvím informací z počátku tak můžete předat nejdůležitější informaci (např. “Jsem sadomasochistka, jsem v tom spokojená a je pro mě důležité, abys mě bral takovou, jaká jsem.”) a detaily už můžete podle sebe i svého partnera či partnerky rozšířit, jak vám oběma bude vyhovovat.

Přínosy a možná rizika vnějšího coming outu

To, co vám přinese coming out, je z mého pohledu především pocit vnitřní jednoty, síly a svobody. Čím více integrujete sexuální část do své osobnosti a čím více ji budete vnímat pozitivně, jako nástroj radosti a osobního rozvoje, tím silnější a sebevědomější budete. Naopak přijdete o vnitřní rozpory a vymýšlení výmluv pro blízké o tom, co jste dělali o víkendu 🙂 Jednoduše, je osvobozující dovolit si být k sobě i ostatním upřímný.

Vnější coming out je zároveň dobrým testem mezilidských vztahů. Na základě reakcí se může stát, že začnete přehodnocovat stávající přátelství a vztahy, nebo že o některá přijdete. Zároveň vám tento proces může pomoci některé vztahy naopak prohloubit, zvětšit vzájemnou důvěru a v neposlední řadě nalézt nové vztahy, které vám budou vyhovovat více.

Vnější coming out není jen o vás

Pokud máte někoho, s kým své sexuální zájmy realizujete a rozhodujete se pro vnější coming out před dalšími lidmi, doporučuji o tom nejdříve pohovořit s partnerem/partnerkou. Zejména pokud by se coming out týkal lidí, které oba znáte. Vnější coming out by totiž v takovém případě nebyl pouze vaší záležitostí, ale prozradil by informace i o druhém, což je věc, na které byste se měli shodnout.

Stále na cestě

Jak jsem už zmínila, coming out je proces… prakticky doživotní. Stále se ve vašem životě budou objevovat noví lidé, kteří před vás budou stavět otázku, zda a nakolik se jim otevřít. A jak jsem už také zmínila, zkuste zapřemýšlet nad svou motivací a otevírejte se jen proto, že sami chcete a jen do té míry, nakolik je vám to příjemné. Věřím, že tento proces může být významným zdrojem síly a vnitřní rovnováhy.

Pomoc s coming outem

Pokud sami právě procházíte obdobím, kdy se potřebujete zorientovat sami v sobě nebo přemýšlíte, jak se o své zájmy podělit s ostatními, kontaktujte nás. Rádi vám pomůžeme.

Autorka: Zdeňka Řezníčková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *