Jsem „opravdový“ sadomasochista?

Aneb je provozování sadomasochistických praktik záležitostí vrozených preferencí nebo zajímavým koníčkem? A jak poznat, do které skupiny patříte, pokud tyto aktivity realizujete?

Fascinace sadomasochistickými praktikami není v historii lidstva ničím novým, nicméně této problematice se věnuji již několik let a v posledních několika letech vnímám změnu v náhledu na ně ze strany většinové společnosti. Nejen, že již v některých státech nefiguruje sadismus a masochismus v klasifikaci nemocí, tedy přestává být vnímán jako něco jednoznažně negativního a nežádoucího, ale ze sadomasochismu, nebo alespoň z některých praktik, které zahrnuje, se svým způsobem stává mainstream, módní záležitost, kterou si lze obohatit sexuální život. Svědčí o tom například nárůst článků v lifestylových časopisech, vybízejících k seznámení s bondáží, či spankingem, nebo také dobrý prodej erotických románů s touto tématikou.

Sadomasochistické aktivity jako módní vlna pronikají do našich ložnic a nabízí se otázka, zda jsou pouhým koníčkem, nebo znamenají pro ty, kdo je praktikují, něco více. Lidí, kteří se věnují provozování těchto aktivit, je v populaci určité množství, ovšem v rámci v této skupiny existuje ještě jedna, méně početná skupina. Jsou to tzv. „praví“ sadomasochisté, tedy ti lidé, kteří vnímají sadomasochistické aktivity jako realizaci svých vrozených preferencí, ne jako pouhý koníček. Lze tedy říci, že ne každý, kdo provozuje sadomasochistické aktivity je skutečně sadomasochista.

Pokud tedy neznamená realizace sadomasochistických aktivit, že jste zcela jistě sadomasochisty, jak tedy poznat “jak to máte”? Způsob, který vám může pomoci ujasnit si sebe sama, je velmi jednoduchý. Upřímně si odpovězte na tyto otázky:

  • Jsou pro vaše uspokojení nezbytné fantazie, či aktivity, zahrnující působení či přijímání bolesti, omezování či ponižování?
  • Jsou právě tyto fantazie či aktivity tím, co vás naplňuje, díky čemu vnímáte svou sexualitu jako plnohodnotnou?
  • Cítíte, že po delší době bez realizace, či po době úmyslného potlačování těchto představ, vám něco chybí? (Projevovat se může i subjektivně pociťovaný tlak či podrážděnost.)

Pokud jste si odpověděli „ano“, lze usuzovat, že sadomasochistické zaměření může být vaší vrozenou sexuální variací. Právě niterná potřeba odlišuje vrozenou sexuální variaci od chování, jehož základem je spíše určitá motivace (okořenění sexuálního života, coping,…), než hluboce zakořeněná potřeba.

Ať je vaše motivace pro účast v BDSM interakcích jakákoli věříme, že vám vždy může přinést mnoho potěšení, spokojenosti a hlubokého setkání se sebou samým, pokud dbáte na bezpečnost a potřeby jak sebe, tak druhých.

Autorka: Zdeňka Řezníčková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *